محل اسکان شرکت‌کنندگان
1395-12-02

با توجه به حمایت های انجام شده از سوی دانشگاه تهران، هماهنگی های لازم به منظور اسکان با قیمت اقتصادی برای شرکت کنندگان در اولین همایش بین‌المللی بازیابی تعاملی اطلاعات میسر شد.
لطفا با شماره ی  07644434103 جناب آقای شکری مجموعه ی آفتاب شرق تماس حاصل فرمایید.