برگزاری اولین کارگاه پردازش زبان های طبیعی
1396-03-03

اولین کارگاه پردازش زبان های طبیعی در روز شنبه مورخ 96/03/06 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار میگردد. علاقمندان جهت شرکت در کارگاه مذکور میتوانند جهت ثبت نام به آدرس shpa.co/reg مراجعه فرمایند. (شرکت در کارگاه رایگان میباشد).