برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری
1398-04-18
برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری

با سلام

به اطلاع می رساند، دومین جلسه شورای سیاستگذاری کنفرانس و اولین جلسه مشترک با سازمان مدیریت صنعتی در تاریخ 98/04/17 در محل مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.