برگزاری کارگاه های جذاب و بروز در روز دوم کنفرانس
1398-04-26
برگزاری کارگاه های جذاب و بروز در روز دوم کنفرانس
با سلام

در دومین روز کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات (18/07/1398) کارگاه ها و سمینارهای زیر برگزار می شود:

چه نشریه و کنفرانسی برای انتشار مقاله خود انتخاب کنیم؟ (مدرس: دکتر صراف زاده) 10-12:30

 داده وارسازی، 9-12:30

دیدگاه پلتفرمی در کتابخانه ها، 9-12:30

سمینار اینترنت اشیا IOT در جامعه 5.0، انجمن IOT ایران 8-13

 تبدیل استارت آپ به بنگاه  9-12:30

ابزارهای دیجیتال مارکتینگ 9-12:30

داده کاوی و تحلیل داده 9-12:30

هویت دیجیتال  9-12:30

تفکر سیستمی در عصر اطلاعات 8:30-12

سواد اطلاعاتی برای مدیران 8:30-12

 

با تشکر

دبیرخانه کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات