نهایی شدن 5 کارگاه
1395-08-09
نهایی شدن 5 کارگاه


مهندس احمدیان دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین‌المللی بازیابی تعاملی اطلاعات از نهایی شدن عناوین و محتوای ۵ کارگاه علمی - عملی که در روزهای اجرای کنفرانس برگزار خواهد، خبر داد.
احمدیان خاطر نشان کرد موضوع با جزییات کامل در کانال های ارتباطی کنفرانس اطلاع رسانی خواهد شد و علاقمندان می توانند ضمن مراجعه به سایت کنفرانس برای حضور در کارگاه مد نظر خود ثبت نام به عمل آورند.