اعلام نتایج داوری اولین کنفرانس بین‌المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
777-01-0-872

دکتر فهیم نیا دبیر علمی اولین کنفرانس بین‌المللی بازیابی تعاملی اطلاعات از اتمام نشست های داوری مقالات خبر داد.
فهیم نیاضمن سپاس از اساتید، صاحبان ایده و نظر، دانشجویان و پژوهشگران گرانقدر که با ارسال مقاله به دبیرخانه «اولین کنفرانس بین‌المللی بازیابی تعاملی اطلاعات» به غنای علمی این همایش افزودند، از اتمام داوری مقالات با حضور ۱۳ داور منتخب از کل کشور متخصص در محور های کنفرانس خبر داد. در این جلسات داوری که بیش از یکصد مقاله رسیده مورد بررسی قرار گرفتند، در مجموع
۴۷ مقاله مورد تایید نهایی قرار گرفتند که ۲۳ مقاله به‌صورت ارایه پوستر،
۱۲ مقاله برای ارایه شفاهی،
۴ مقاله به‌صورت ارایه مشروط برای پوستر و
نهایتا ۴ مقاله به‌صورت ارایه مشروط به صورت شفاهی پذیرفته شدند.
لازم به ذکر است که پذیرش نهایی مقالات مشروط منوط به انجام اصلاحات داوری در زمان مقرر است.
در خاتمه ایشان یادآوری نمودند پژوهشگران محترمی که مقاله‌ ایشان جهت ارایه پوستر پذیرفته شده، ملزم به ارایه پوستر مقاله خود بر اساس شیوه‌نامه اعلامی در وب‌سایت رسمی کنفرانس نهایتا تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ در سایت همایش شدند