برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,600,000 ریال
0 دلار
2
2,000,000 ریال
0 دلار
3
2,000,000 ریال
0 دلار
4
0 ریال
150 دلار
5
1,000,000 ریال
0 دلار
6
1,000,000 ریال
0 دلار
7
1,000,000 ریال
0 دلار
8
1,000,000 ریال
0 دلار
9
1,000,000 ریال
0 دلار
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.