برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
3,500,000 ریال
0 دلار
2
3,000,000 ریال
0 دلار
3
3,200,000 ریال
0 دلار
4
0 ریال
150 دلار
5
2,900,000 ریال
0 دلار
6
2,900,000 ریال
0 دلار
7
2,900,000 ریال
0 دلار
8
2,900,000 ریال
0 دلار
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.