کمیته برگزاری
دکتر منصور خلیلی عراقی
رییس همایش
استاد تمام
پست الکترونیکی: dean.kish [at] ut.ac.ir
شورای سیاستگذاری
دکتر رضا فرجی دانا
رییس شورای سیاست گذاری
استاد تمام
پست الکترونیکی: reza [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر فاطمه فهیم نیا
دبیر کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: fahimnia [at] ut.ac.ir
کمیته برگزاری
مهندس حمیدرضا احمدیان
دبیر کمیته اجرایی
دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
وب سایت: www.hr-ahmadian.com
پست الکترونیکی: hr.ahmadian [at] ut.ac.ir
کمیته علمی بین المللی
دکتر مهدی بینا
رییس کمیته نوآوری و امور تجاری
دکترای مدیریت کسب و کار
مدیرکل فناوری های نوین و سرپرست اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی فاوا ریاست جمهوری
پست الکترونیکی: m.bina [at] iripo.ir
تلفن: https://ir.linkedin.com/in/binaa
کمیته روابط عمومی
مهندس سعید نقدی
رییس کمیته روابط عمومی
مهندس عمران
مدیر ارتباط با رسانه دولت هوشمند فاوا نهاد ریاست جمهوری
پست الکترونیکی: iiir.conf [at] ut.ac.ir
تلفن: ۰۹۱۲۰۱۹۰۱۱۳
مهندس فرشاد سپاسی
دبیر کمیته روابط عمومی
مهندسی معدن
مدیر روابط عمومی آسان پرداخت (آپ)
پست الکترونیکی: info [at] asanpardakht.ir
تلفن: ۰۹۱۲۳۹۸۱۷۴۸
کمیته علمی
دکتر علیرضا ماهیار
عضو کمیته علمی
دکترای فناوری اطلاعات
پست الکترونیکی: mahyar [at] rayanbourse.ir
تلفن: 09363010033
دکتر محمدرضا مهرگان
عضو کمیته علمی
استاد تمام
پست الکترونیکی: mehregan [at] ut.ac.ir
دکتر علیرضا طالب پور
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: talebpour [at] sbu.ac.ir
دکتر نادر نقشینه
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: nnaghsh [at] ut.ac.ir
دکتر نصرت ریاحی نیا
عضو کمیته علمی
استاد تمام
پست الکترونیکی: riahi [at] saba.tmu.ac.ir
دکتر مریم ناخدا
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: mnakhoda [at] ut.ac.ir
دکتر بابک سهرابی
عضو کمیته علمی
استاد تمام
پست الکترونیکی: bsohrabi [at] ut.ac.ir
دکتر علیرضا نوروزی
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: noruzi [at] ut.ac.ir
دکتر هاشم عطاپور
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: hashematapour [at] gmail.com
دکتر فهیمه باب الحوائجی
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: f.babalhavaeji [at] gmail.com
دکتر محمد حسن زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: hasanzadeh [at] modares.ac.ir
دکتر علیرضا اژدری
عضو کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: alireza.ajdari [at] ut.ac.ir
شورای سیاستگذاری
دکتر اکبر کمیجانی
عضو شورای سیاستگزاری
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: komijani [at] ut.ac.ir
دکتر سعید رضا عاملی
عضو شورای سیاستگزاری
استاد تمام
پست الکترونیکی: ssameli [at] ut.ac.ir
تلفن: 021 - 61119287
کمیته اجرایی
محسن زرندی مقدم
عضو کمیته حامیان و بازاریابی
-
پست الکترونیکی: zarandimoghadammohsen [at] yahoo.com
تلفن: 09127935816
رویا بلاغی اینالو
عضو کمیته پشتیبانی
محل اشتغال : دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
پست الکترونیکی: mohammadreza03 [at] gmail.com
تلفن: 09176300175
مریم نیک نژاد
عضو کمیته آماده سازی مقالات و پوسترها
دانشجوی رشته دکترای مدیریت اطلاعات
پست الکترونیکی: niknezhad [at] mefa.gov.ir
تلفن: 09123960275
کمیته برگزاری
احمد نقی زاده بایی
عضو کمیته برگزاری
کارشناس ارشد مدیریت فنآوری اطلاعات
پست الکترونیکی: anbaee [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
بی تا انصافیان
دبیر کمیته اموربین الملل و تشریفات
کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی
پست الکترونیکی: ensafian [at] mefa.gov.ir
تلفن: 09122454690
سحر عابسی
عضو کمیته اموربین الملل و تشریفات
دانشجوی دکترای کارآفرینی فنآوری
پست الکترونیکی: abessi [at] ut.ac.ir
فرهاد یوسفی مقدم
عضو کمیته آماده سازی مقالات و پوسترها
کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی
پست الکترونیکی: yoosof555 [at] yahoo.com
تلفن: 09161720917
دکتر سپیده فهیمی فر
عضو کمیته ثبت و هماهنگی کارگاه ها
استادیار

محل اشتغال : دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sfahimifar [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
عضو کمیته علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: noroozi.reza [at] gmail.com, noroozi [at] shahed.ac.ir
تلفن: 51213081
کمیته اجرایی
نیلوفر صلح جو
عضو کمیته روابط عمومی
دانشجوی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، گرایش مدیریت اطلاعات
پست الکترونیکی: niloo.solh [at] ut.ac.ir
تلفن: 09196830963
کمیته برگزاری
محمدحسین کردونی
عضو کمیته برگزاری
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
پست الکترونیکی: h.kardouni [at] gmail.com
تلفن: 09122461410
شاهین جباری
عضو کمیته برگزاری
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
پست الکترونیکی: shahin_project [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
شاهد رشیدی
عضو کمیته اموربین الملل و تشریفات
دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
وب سایت: infolab.ut.ac.ir
پست الکترونیکی: shrashidi [at] ut.ac.ir
تلفن: 09363946551
سید هادی جلالی جم
عضو کمیته پشتیبانی
کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی
پست الکترونیکی: jalalijam [at] gmail.com
تلفن: 09122036841
کمیته علمی
پیتر آ. بروک
عضو کمیته علمی
مدیرعامل و محقق ارشد موسسه تحقیقاتی Research Studios Austria و بنیانگذار KnowledgeFox
پست الکترونیکی: bruck [at] research.at
آلفردو رونچی
عضو کمیته علمی
رییس دبیرخانه چارچوب کمیسیون اروپایی MEDICI، دبیر کارگروه اروپایی در «میراث فرهنگی اروپا» و نماینده OCCAM NGO در مرکز بین المللی UNO در وین
پست الکترونیکی: alfredo.ronchi [at] polimi.it
خوزه اولیویرا باراتا
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه نووا لیسبون
پست الکترونیکی: jab [at] fct.unl.pt
سوفی هابر کودبای
عضو کمیته علمی
فارغ التحصیل موسسه مطالعات توسعه و بین المللی
رییس تحصیلات تکمیلی دانشگاه ژنو
پست الکترونیکی: sophie.huber [at] unige.ch
دکتر نرگس نشاط
عضو کمیته علمی
دانشیار ( علم اطلاعات و دانش شناسی)
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
پست الکترونیکی: narges_neshat [at] yahoo.com