به پیشنهاد کمیته ی اجرایی کنفرانس و تصویب شورای سیاست گذاری، قالب چکیده ی مقالات (فارسی و انگلیسی) نهایی و برای بهره برداری عموم بر روی وب سایت رسمی و کانال کنفرانس قرار داده می شود.

شرایط و ضوابط ارسال چکیده مقاله :

 1. ثبت نام و ارسال چکیده مقاله تنها از طریق وب سایت کنفرانس و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور در صفحه شخصی (پنل)  برای هر متقاضی صورت می پذیرد، مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت. 
 2. خلاصه مقالات از طریق سایت کنفرانس به دبیرخانه کمیته اجرایی ارسال و پس از انجام فرآیند داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. (مقالات برتر به انتخاب کمیته ی داوری در نشریات معتبر داخلی و خارجی منتشر خواهد شد)
 3. خلاصه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش می‌باشد. 
 4. در نوشتن خلاصه مقالات موارد زیر را رعایت فرمائید:
  • در این مرحله تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از ارسال مقاله کامل (text Full)خودداری شود.
  • مقالات برگزیده بر اساس کیفیت، خلاصه مقاله ، تحقیق انجام شده و نو بودن ایده مطابق چک لیست داوری انتخاب می شوند.
  • هرگونه تصمیم گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی کنفرانس است.
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و یا  بروز مشکل در ارسال چکیده مقاله از طریق ایمیل کنفرانس به آدرس Irrr.conf@ut.ac.ir مکاتبه شود. حداکثرزمان پاسخ گویی  به ایمیل شما 24 ساعت پیش­بینی شده است.
  • در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد.
  • مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین به عهده فرستنده مقاله می باشد.
  • مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با فرد فرستنده مقاله می باشد. در صورت اثبات سرقت علمی، مراتب به صورت مکتوب به معاونت پژوهشی دانشگاه مربوطه اعلام می شود
 5. ذکر نام اساتید راهنما و یا مشاور کار تحقیقی (در صورت وجود) در چکیده مقالات ارسالی ضروری است.

  در صورتی که هر یک از موارد زیر رعایت نشود چکیده مقاله از فرآیند داوری حذف خواهد شد:
  - عدم رعایت دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات از نظر ساختار بندی و تعداد کلمات مجاز
  - عدم ذکر عنوان، نام نویسندگان و نام سازمان نویسندگان