فرآیند ثبت‌­نام کارگاه

   * به اطلاع می‌­رساند آن دسته از شرکت­کنندگانی که قبلا ثبت‌­نام نموده­‌ا‌ند، به‌­منظور تکمیل فرآیند ثبت‌نام در کارگاه‌های آموزشی، بایستی اطلاعات شخصی خود را ویرایش کنند (نوع عضویت را تعیین نمایند).

1-    انتخاب زیرمنوی «ثبت‌­نام در کارگاه‌های آموزشی» در منوی «اطلاعات شرکت در کنفرانس»

2-    انتخاب کارگاه‌های دلخواه

3-    فشردن دکمه «ذخیره»

4-    فشردن دکمه «صدور صورتحساب و پرداخت هزینه»

5-    فشردن دکمه «ادامه صدور صورتحساب»

6-    پرداخت هزینه کارگاه آموزشی (درحال تکمیل فرم پرداخت الکترونیکی)

7-    اتمام فرآیند ثبت­‌نام