حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
وزارت صنعت، معدت تجارت جمهوری اسلامی ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)
حمایت کننده طلایی
انجمن مهندسی صنایع ایران
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
حمایت کننده الماس
انجمن علمی-دانشجویی علوم اطلاعات و دانش شناسی (ادکا)
جویشگر فارسی علم نت
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده الماس
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
انتشارات بوم سازه CIVILICA