چهارشنبه 17 مهر 1398
08:00 تا 08:30
پذیرش میهمانان
پذیرش و پذیرایی
چهارشنبه 17 مهر 1398
08:30 تا 09:00
افتتاحیه
دکتر مهشید التماسی و دکتر فاطمه فهیم نیا
قرائت قرآن، سرود، خوشامدگویی دبیر اجرایی و دبیر علمی
چهارشنبه 17 مهر 1398
09:00 تا 09:20
سخنرانی
دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری (مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی)
پیش بسوی جامعه 5.0
چهارشنبه 17 مهر 1398
09:25 تا 09:50
سخنرانی
آقای دکتر نقی پور اصل (مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته)
شرکتهای دانش بنیان و کسب و کارهای نوبنیاد
چهارشنبه 17 مهر 1398
09:25 تا 09:45
سخنرانی
دکتر علی محمد گودرزی
اضطراب اطلاعاتی آسیب عصر دیجیتال
چهارشنبه 17 مهر 1398
09:50 تا 10:10
سخنرانی
دکتر فاطمه فهیم نیا (دانشیار دانشکده مدیریت و عضو انجمن DH دانشگاه لایبزیک آلمان)
دیجیتال پژوهی
چهارشنبه 17 مهر 1398
10:10 تا 11:00
نشست تخصصی
دکتر آذر صائمیان (رییس اتحادیه انجمن‌های علمی، فناوری و تجاری سازی و نایب رییس انجمن مدیریت ایران)
استارت آپ ها و کسب و کارهای همگرا با همراهی 3 استارت آپ برگزیده
چهارشنبه 17 مهر 1398
11:05 تا 11:35
سخنرانی
آقای دکتر رضا عزمی )مرکز گسترش فناوری اطلاعات-مگفا(
نقش کلان داده ها در عصر اطلاعات
چهارشنبه 17 مهر 1398
11:35 تا 12:35
نشست تخصصی
دکتر حمیدرضا احمدیان (مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه وزارت ICt؛ دکتر مهدی اسماعیلی رخ(معاون طرح و برنامه شرکت ارتباط فردا؛ دکتر حبیب کراری، متخصص صنعت 4.0 از ایران خودرو؛ و...)
پنل اقتصاده داده محور، تولید و اشتغال
چهارشنبه 17 مهر 1398
12:40 تا 13:20
استراحت و پذیرایی
-
ناهار و نماز
چهارشنبه 17 مهر 1398
13:30 تا 14:30
نشست تخصصی
دکتر میرزا امینی، مدیر پروژه شهر هوشمند مرکز گسترش فناوری اطلاعات- مگفا
نقش و جایگاه شهروند هوشمند در تحقیق شهر هوشمند )شهر دانشی(
چهارشنبه 17 مهر 1398
13:40 تا 14:00
ارائه مقاله
دکتر سمیه جعفری (دانشگاه تهران)
رصدخانه‌ شهری: گامی به سوی مدیریت دانش در شهر هوشمند
محل برگزاری
سالن شماره 2
چهارشنبه 17 مهر 1398
14:00 تا 14:20
ارائه مقاله
سمیه جهانبازی (کارشناس تحقیقات بازار/ بانک تجارت)
بررسی چالش های اپراتورهای موبایل در ایران برای گسترش نسل پنجم ارتباطات (5G)
محل برگزاری
سالن شماره 2
چهارشنبه 17 مهر 1398
14:30 تا 15:30
نشست تخصصی
دکتر نرگس نشاط (استادیار و پژوهشگر کتابخانه ملی) دکتر میترا دیلمقانی (استادیار دانشگاه مالک اشتر) آقای دکتر محمد حسن‌زاده (دانشیار و مدیر گروه علوم اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس)؛
پنل مهارت های اطلاعاتی در عصر دیجیتال
محل برگزاری
سالن اصلی
چهارشنبه 17 مهر 1398
14:45 تا 15:10
ارائه مقاله
مجید شیرزاد (هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی)
نقش جریان دانش از طریق شبکه های اجتماعی در تماس های بین شرکتی: مطالعه کیفی در شرکت های دانش بنیان
محل برگزاری
سالن شماره 2
چهارشنبه 17 مهر 1398
15:10 تا 15:30
ارائه مقاله
زهرا عسکری (گروه کامپیوتر، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
مروری بر چالش‌ها و راهکارهای امنیت محتوا در سیستم‌های محاسبات ابری
محل برگزاری
سالن شماره 2
چهارشنبه 17 مهر 1398
15:30 تا 16:00
سخنرانی
آقای دکتر نادر نقشینه )دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و عضو Society of Competitive Intelligence Professioals
هوش مصنوعی و آینده کسب و کار
محل برگزاری
سالن اصلی
چهارشنبه 17 مهر 1398
15:35 تا 16:00
سخنرانی
سعید ملک محمدی )مسئول انتشارات معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان(
واکاوی پیشنهادهای پژوهشی در مقالات حوزه سازماندهی اطلاعات و 0:90 - دانش طی سالهای 0:0
محل برگزاری
سالن شماره2
چهارشنبه 17 مهر 1398
16:00 تا 16:20
ارائه مقاله
دکتر عصمت مومنی (استاد گروه علوم اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی)
بازیابی شناختی چند سطحی ساراسویک با استفاده از نظریه تعادلات سه جزئی قانع بصیری
چهارشنبه 17 مهر 1398
16:00 تا 16:15
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
چهارشنبه 17 مهر 1398
16:05 تا 16:30
ارائه مقاله
مریم چهرقانی (دانشجوی دکترا پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران)
بررسی تأثیر ویژگی‌های سامانه‌های اطلاعاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر میزان استفاده کاربران با نقش میانجی رضایتمندی
محل برگزاری
سالن شماره 2
چهارشنبه 17 مهر 1398
16:20 تا 16:40
ارائه مقاله
علیرضا ویسه (گروه مدیریت فناوری اطلاعات-دانشگده مدیریت و اقتصاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
IoT World from Security Perspective
محل برگزاری
سالن شماره 2
چهارشنبه 17 مهر 1398
16:20 تا 16:40
سخنرانی
دکتر احسان آریانیان )عضو هیأت علمی / پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(
A Novel Framework of Anonymization Techniques for Big Data Applications in Interactive Information Retrieval Systems
محل برگزاری
سالن اصلی
چهارشنبه 17 مهر 1398
16:30 تا 16:50
سخنرانی
خانم فائزه عزیزخانی )تکنوِژی اموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ،ایران(
چالش حریم شخصی و داده های خصوصی در جهان به هم متصل اینترنت اشیا (IOT)
محل برگزاری
سالن 2
چهارشنبه 17 مهر 1398
16:40 تا 17:00
سخنرانی
دکتر امیررضا اصنافی )عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی(
درنگی بر استفاده از اینترنت اشیا در کتابخانه های دانشگاهی
محل برگزاری
سالن اصلی
چهارشنبه 17 مهر 1398
17:00 تا 17:20
سخنرانی
ایوب نازی )دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز(
تاثیر نظریات بر واکاوی و تحلیل تعاملات اطلاعاتی 0 نمونه نظری، نظریه کنشگر-شبکه برونو لاتور، واکاوی دو مفهوم )رفتار(کاربر و سیستم اطلاعاتی
پنج شنبه 18 مهر 1398
08:00 تا 12:00
نشست تخصصی
آقای دکتر سعید فیلسوفیان
کارگاه تبدیل استارت آپ به بنگاه
محل برگزاری
211
پنج شنبه 18 مهر 1398
08:10 تا 12:05
نشست تخصصی
آقای دکتر نریمان محسنی
ابزارهای دیجیتال مارکتینگ
محل برگزاری
210
پنج شنبه 18 مهر 1398
08:20 تا 08:40
سخنرانی
هانیه رفعت منش )دانش اموخته رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهران غرب(
ارزیابی اثربخشی شبکه توزیع محتوا در افزایش سرعت انتقال داده شبکه های اجتماعی بومی در ایران
محل برگزاری
212
پنج شنبه 18 مهر 1398
08:40 تا 09:00
سخنرانی
یونس یونسیان)دانشجوی دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران(
معماری اطلاعات در راستای بازیابی اطلاعات تعاملی در سازمان های اطلاعاتی و امنیتی چین
محل برگزاری
212
پنج شنبه 18 مهر 1398
09:00 تا 09:20
سخنرانی
آقای دکتر حمید کشاورز)عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی(
شایستگیهای نیروی کار بر پایه مولفههای تحول دیجیتال و مهارتهای قرن بیست و یکمی 0 نیازمندیهای سازمانهای دانشگاهی دیجیتال
محل برگزاری
212
پنج شنبه 18 مهر 1398
09:20 تا 09:40
ارائه مقاله
امید محبی (کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران)
چالش‌های حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی در فضای مجازی (با بررسی مؤلفه‌های مواجهه و تکثر، ابعاد نظارت و جهش یک‌باره وجوه ارتباطات)
محل برگزاری
212
پنج شنبه 18 مهر 1398
09:40 تا 10:00
سخنرانی
رضا جعفرپورفردکلهرودی )دانشگاه ازاد محلات،محلات مرکزی،ایران(
مقایسه الگوریتم مدل سه لایه جهت حفظ حریم خصوصی کاربران با الگوریتم های منتخب آیند
محل برگزاری
212
پنج شنبه 18 مهر 1398
10:00 تا 10:20
سخنرانی
علی محمدی )دانشکده مدیریت دانشگاه تهران(
مروری بر مفاهیم کیفیت در کلان داده
محل برگزاری
212
پنج شنبه 18 مهر 1398
10:25 تا 10:45
سخنرانی
صفیه پورشایگان )نرم افزار - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه آزاد گرگان (
مروری بر بکارگیری تکنیکهای داده کاوی در حاشیهنگاری خودکار
محل برگزاری
212
پنج شنبه 18 مهر 1398
10:45 تا 11:00
ارائه مقاله
طاهره دولت پور)نرم افزار - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه آزاد گرگان (
مروری بر تجزیه و تحلیل داده ها و داده کاوی در شبکه های اجتماعی 0 چالش ها و دستاوردها
محل برگزاری
212
پنج شنبه 18 مهر 1398
11:00 تا 11:20
سخنرانی
ساناز پوروشسب )دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز(
بررسی وضعیت تجاری سازی طرحهای پژوهشی کاربردی در ایران به منظور تعیین رویکردهای موثر بر تجاری سازی آنها
پنج شنبه 18 مهر 1398
11:25 تا 11:45
ارائه مقاله
عباس صادقی پوریانی صادقی پوریانی )دانشجوی دکتری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(
سنجش رضایت کاربران در تعامل با سامانه اطلاعات علمی ایران با به کارگیری مدل ای کوال مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
محل برگزاری
212
پنج شنبه 18 مهر 1398
11:45 تا 12:05
ارائه مقاله
میلاد غلامی )دانشگاه قم، قم، ایران(
شبیه سازی و بررسی یک چارچوب عملیاتی برای اینترنت اشیا با استفاده از شبکه های نرم افزار محور مبتنی بر مه
محل برگزاری
212
پنج شنبه 18 مهر 1398
12:05 تا 12:25
سخنرانی
محمد آخوندنژاد )دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران(
پیشبینی مناطق سیلخیز در ایران با استفاده از روشهای مبتنی بر درخت تصمیم
محل برگزاری
212