امتیازات قابل ارائه به حامی مالی (کلیه مبالغ و امتیازات قابل مذاکره هستند):

حمایت نوع اول : 70 میلیون تومان

 - حضور نماینده نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در شورایعالی کنفرانس

 • - اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور کنفرانس
 • - درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.
 • - تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • - اختصاص 15 دقیقه سخنرانی کاربردی نماینده سازمان حامی مالی. با تأیید متن سخنرانی توسط ستاد برگزاری.
 • - درج نام و لوگو در روی CD  کنفرانس
 • - درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس
 • - درج لوگو حامی در گواهی نامه کنفرانس
 • - امکان اهداء بسته اختصاصی توسط حامی به شرکت کنندگان
 • - قرار گرفتن پرچم نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در سالن اصلی کنفرانس
 • -درج تیزر تبلیغاتی نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در CD  کنفرانس
 • -امکان ارائه کارگاه آموزشی در کنفرانس
 • - پخش تیزر تبلیغاتی حامی در میان برنامه ها
 • - قرار دادن دو استند از حامی در محوطه کنفرانس
 • - امکان ارسال SMS تبلیغاتی به شرکت کنندگان
 • - درج آرم حامی در روی کارت شرکت کنندگان کنفرانس
 • - قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • - دعوت افتخاری از 5نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در کنفرانس.
 • - تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس.
 • - قراردادن بروشور و هدایای حامی در پکیج تقدیمی به شرکت کنندگان
 • - تخصیص یک بنر در سالن کنفرانس
 • - درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • - درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • - اعلام نام سازمان حامی توسط مجری برنامه، به‌عنوان حامیان برتر کنفرانس
 • - درج آرم سازمان حامی، در لوح تقدیرها

  حمایت نوع دوم: 50 میلیون تومان

 - درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.

 • - اختصاص غرفه در نمایشگاه تخصصی مجاور کنفرانس
 • - قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • - اختصاص 15 دقیقه سخنرانی کاربردی نماینده سازمان حامی مالی. با تأیید متن سخنرانی توسط ستاد برگزاری.
 • - تجلیل از نهاد/ سازمان/ شرکت حامی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • - درج نام و لوگو در روی CD  کنفرانس
 • - درج لوگو حامی در گواهی نامه کنفرانس
 • - دعوت افتخاری از 4 نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در کنفرانس
 • - تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس
 • - قرار دادن یک استند از حامی در محوطه کنفرانس
 • - قراردادن بروشور و هدایای حامی در پکیج تقدیمی به شرکت کنندگان
 • - تخصیص یک بنر در سالن کنفرانس ( حق انتخاب مکان با حامی نوع اول می باشد)
 • - درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی 
 • - درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • - درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس

 حمایت نوع سوم: 30 میلیون تومان

 - درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی کنفرانس در پوسترها و بروشورهای کنفرانس.

 • - قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت کنفرانس و لینک به سایت حامی
 • - درج نام و لوگو در روی CD کنفرانس
 • - اختصاص 10 دقیقه سخنرانی کاربردی نماینده سازمان حامی مالی. با تأیید متن سخنرانی توسط ستاد برگزاری.
 • - دعوت افتخاری از 3 نفر به انتخاب سازمان حامی مالی برای حضور در کنفرانس.
 • - تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر کنفرانس
 • - قراردادن بروشور و هدایای حامی در پکیج تقدیمی به شرکت کنندگان
 • - درج آرم شرکت حامی، در بنر سالن اصلی
 • - درج آرم حامی در استند خوش‌آمدگویی سالن اصلی
 • - درج نام و لوگو حامی در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس

 جهت دریافت اطلاعات بیشتر و همراهی با شماره 88604222 داخلی 2088 و شماره 09306203115تماس حاصل فرمایید.