باسلام

لطفا مقالات پذیرفته شده خود را در قالب فرمت زیر قرار داده و به همراه فیش واریزی به ایمیل : eltemasi@ut.ac.ir با عنوان: مقاله کامل کنفرانس ارسال فرمایید.

فرمت کامل

ارائه شفاهی