جذب حامی برای کنفرانس
1395-05-18
دبیرخانه ی اجرایی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات ُ از کلیه افراد حقیقی و حقوقی به منظور حمایت در حوزه های اطلاع رسانی ُ علمی ُ مالی ُ معنوی و ... از کنفرانس دعوت به همکاری می نماید . 
تلفن تماس :88917829 -021  ساعت تماس از 10 صبح الی 17 عصر و 09122249167