# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1049-IIIRC-FULL A Comparative Study Of Ontology Languages طاهره ابوالقاسم مسلمان مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1119-IIIRC An Emotion-aware Framework for eLearning Systems Abid Wani مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1055-IIIRC-FULL Behavioral Approach to Design Web Information Retrieval Systems: an Information Science Perspective حمید کشاورز، فاطمه فهیم نیا، فاطمه صدیق طالمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1028-IIIRC-FULL Improving Recommender Systems by Situation Analysis using News Mining فاطمه صلاحی، پردیس شومالی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1029-IIIRC-FULL Information-giving Behavior; Neglected Chain in Information Behavior Theories علی حسین قاسمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1066-IIIRC-FULL Open Archives for Promoting Scientific Research Humma Ahangar مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1019-IIIRC-FULL Presence of the Iranian Library and the Information Science Departments in Research Gate امیررضا اصنافی، محمدامین عرفان منش، مریم پاکدامن نایینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1095-IIIRC-FULL Technology at the Service of Second Language Learning علی خودی، شیوا کیوان پناه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1044-IIIRC-FULL The Intellectual Structure of Knowledge Representation Research نیره خدادادشهری، مریم ناخدا مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1077-IIIRC-FULL Use of “Taxonomies” for Interactive information Retrieval in Business Sector: An Evaluation of ‘Taxonomy for Tourism Industry’. Mohammad Shafi Sheikh، M H Bhat مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1071-IIIRC-FULL Use of Social Media in Interactive Learning System Nadim Khan، Mohammad Shafi Sheikh مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1064-IIIRC-FULL ارائه زیرساخت نرم افزاری جهت توسعه سیستم آرشیو ملی ایران به عنوان یک سامانه تعامل اطلاعاتی فرزانه کشاورز امامی، نادر نقشینه، مریم صراف زاده مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1033-IIIRC-FULL ارزیابی ویژگی‌های جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی اس آی دی ، مگ ایران ، ایرانداک ، ایران مدکس و مدلیب بر اساس معیار ارزیابی گالیور 2002 محسن شیرازی مهرآباد، هادی شریف مقدم، خلیل کیمیافر، امیر عباس عزیزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1025-IIIRC-FULL استخراج اطلاعات: روش ها و کاربردها داود حاصلی، ملوک السادات حسینی بهشتی، سمیه پاک نهاد مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1065-IIIRC-FULL استفاده از فنون تشخیص موضوع برای تقویت پرسوجوهای کاربران: مفاهیم و کاربردها داود حاصلی، فاطمه فهیم نیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1109-IIIRC-FULL بررسی بازیابی اطلاعات و ارتباط آن با شبکه‌های اجتماعی سیف اله اندایش، زهرا هفتادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1059-IIIRC-FULL بررسی چالش ها و محدودیت های زبان فارسی در نتایج جستجو طیبه خواجه، محبوبه قائم مقامی، راضیه سالاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1023-IIIRC-FULL بررسی چهارچوبهای امنیتی در رایانش ابری همراه آنیتا دشتی، محمد داورپناه جزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1047-IIIRC-FULL بررسی شاخص های امتیاز آر. جی. و رتبه بندی محققان در ریسرچ گیت (مطالعه موردی: اعضای هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران) مریم جان محمدی، مریم رحمانی، سیده زهرا روتن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1115-IIIRC-FULL بررسی قابلیت کاربرد رده‌بندی مردمی در سیستم‌های بازیابی اطلاعات: مطالعه برچسب-های موجود در مندلی سمیه پاک نهاد، مرضیه گلتاجی، داود حاصلی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1052-IIIRC-FULL بررسی نقش اینترنت اشیا در سیستم های بازیابی اطلاعات کتابخانه ای مجید شیرزاد، مهدی دریایی، حبیب کمرخانی، نیر ترقی خواه دیلمقانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1041-IIIRC-FULL بررسی نقش کیوآرکد در ارتقا بازیابی اطلاعات در کتابخانه معصومه محمدی ضرون، سپیده فهیمی فر، نادر نقشینه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1056-IIIRC-FULL تأثیر شبکه های اجتماعی بر کتابخانه ها شیوا مال گرد، سید محمد طباطبایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1068-IIIRC-FULL تبیین سه نظریه شناخت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و قدرت پیوندهای ضعیف در رفتار اطلاعاتی و روابط مفهومی آن ها رحمان ابراهیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1090-IIIRC-FULL تجربه کاربر در تعامل با نظام‌های کتابخانه دیجیتال در ایران: کاستی‌ها دربرابر انتظارها رضا رجبعلی بگلو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
26 1085-IIIRC-FULL تحلیل گزارش تراکنش پایگاههای اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری زهرا نامور، محمد رضا نیازمند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1040-IIIRC-FULL (R2) چالش های مدیریت بازیابی اطلاعات در کتابخانه های مجازی مجید شیرزاد، سارا سهراب زاده، حبیب کمرخانی، علیرضا مظفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1007-IIIRC-FULL خط و خطا: بازتاب دشواری‌های نگارش کلمه‌ در بازیابی اطلاعات بانک نشریات کشور (مگ ایران) سمیه سادات آخشیک مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1012-IIIRC-FULL داده کاوی در پایگاه داده‌های بزرگ: مفاهیم و روش‌ها عبدالرضا ایزدی، شبنم شاهینی، مهشید تربتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1073-IIIRC-FULL داده‌های بزرگ در شبکه‌های اجتماعی برخط: از تحلیل تعاملات کاربران تا مدل رفتار کاربران در شبکه‌های اجتماعی مژده درمنده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1050-IIIRC-FULL رایانش ابری سیار و نقش تکه ابرها مهدی ابیض نژاد، محسن زرندی مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1030-IIIRC-FULL ردیابی و بازیابی موضوع در اخبار با الگوریتم تک گذری علی روحانی فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1031-IIIRC-FULL رفتار جستجوی وب : مدل ها و عوامل موثر بر آن مریم ناخدا، زهرا کاظم پور مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
34 1111-IIIRC زیرساخت های معرفت شناسانه شبکه اجتماعی تعاملی با هدف ایده کاوی نخبگان در وب معنایی یونس یونسیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1032-IIIRC-FULL سیستمهای اطلاعات مدیریت مالی محمد قاسمی دامغانی، محسن زرندی مقدم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1079-IIIRC-FULL شخصی سازی وب معنایی منیره غریبه نیازی، سعید رضایی شریف آبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1110-IIIRC طراحی ساختار توسعه تجارت تعاملی الکترونیک بر اساس متدولوژی طراحی آکسیوماتیک (مبتنی بر بدیهیات) یونس یونسیان، فاطمه فهیم نیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
38 1005-IIIRC-FULL کاربرد امضای دیجیتال در کارت هوشمند ملی سیده تاجماه میرباقری ورجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1075-IIIRC-FULL کشف فیشینگ در ایمیل با استفاده از رده‌بندSVM و تئوری مجموعه‌های راف سجاد منطقی، زکیه سادات بزرگواری، احمد نقی زاده بای، مجید محمدپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1022-IIIRC-FULL کنترل امنیت در محیط چند ابری سیار با استفاده از شبیه سازی سیستم دریافت ویزا آنیتا دشتی، هادی مویی امام قیس، محمد داورپناه جزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1084-IIIRC-FULL گزینش داده پژوهشی: از ذخیره تا کشف داده اکبر مجیدی، نادر نقشینه، محمدرضا اسمعیلی گیوی، محمودرضا هاشمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1083-IIIRC-FULL مطالعه یادگیری زبان انگلیسی از طریق اپلیکیشنهای موبایل( تلفن همراه) توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی بهبهان درسال تحصیلی 95-94 فرهاد یوسفی مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
43 1097-IIIRC-FULL مطالعه عوامل تأ ثیرگذار بر رضایت کاربر در بازیابی اطلاعات فرهاد یوسفی مقدم، رویا بلاغی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1020-IIIRC-FULL مطالعه میزان تسهیم دانش خبرگان در شبکه های اجتماعی با استفاده از نتونوگرافی موردی پیام رسان تلگرام جواد پورعباسی، جواد تقی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
45 1006-IIIRC-FULL مطالعه‌ی وضعیت انتشارات علمی تولید شده در حوزه‌ی داده‌کاوی در پایگاه وب‌آو ساینس طی سال‌های 1990-2014 سپیده ایرانی خرم‌نژاد، محسن حاجی زین‌العابدینی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
46 1061-IIIRC-FULL معناشناسی رودلف کارناپ و کاربرد آن در نظام‫های بازیابی آنتولوژیک طاهر نصیری، نصرت ریاحی نیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
47 1027-IIIRC-FULL مقایسه و ارزیابی موتورهای جستجو کودکان: پیشنهاد مناسب ترین موتور جستجو عبدالرضا ایزدی، شبنم شاهینی، مهشید تربتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
48 1013-IIIRC-FULL واکاوی پژوهشهای حوزه گیمیفییشن در آموزش سواد اطلاعاتی زهرا بتولی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است